Vrijblijvend advies

Laat je gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Kritiek op ZZP-structuur in de horeca

In de dynamische wereld van de horeca, waar flexibiliteit en aanpassingsvermogen sleutelwoorden zijn, staat er een belangrijke verandering op stapel die directe invloed zal hebben op de manier waarop u als horecaondernemer met ZZP’ers werkt. De recente ontwikkelingen in de wetgeving, gericht op de inzet van ZZP’ers, benadrukken de noodzaak voor helderheid en zorgvuldigheid in arbeidsrelaties. Deze veranderingen onderstrepen dat het werken met ZZP’ers niet meer zonder risico’s is.

De Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties (Wvba) is geïntroduceerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en duidelijkheid te scheppen over wanneer iemand als ZZP’er kan worden ingehuurd en wanneer er sprake is van een loondienstverhouding. Dit heeft als gevolg dat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 strenger zal toezien op de naleving van deze wetgeving. De kern van deze wetgeving is om misstanden en misbruik rondom ZZP’ers aan te pakken, iets wat in de horeca, gezien zijn flexibele aard, bijzondere aandacht vereist.

Het toetsingskader van de wet bepaalt of een ZZP’er als werknemer gezien moet worden door drie sleutelaspecten

Instructies van de Werkgever: Kan de werkgever de ZZP’er vertellen hoe het werk gedaan moet worden en verwachten dat deze instructies opgevolgd worden?
Controle en Organisatie: Heeft de werkgever de macht om het werk te controleren en is het werk ingebed in de organisatie alsof de ZZP’er een van de werknemers is?
Financieel Risico: Ligt het financiële risico niet bij de ZZP’er?

Als aan deze voorwaarden voldaan is, wordt de ZZP’er voor de wet gezien als werknemer. Dit betekent dat er loonbelasting en sociale premies betaald moeten worden, en er kan een boete volgen bij het niet naleven van de regels. Werk dat lijkt op regulier werknemerswerk, zou zelden door een ZZP’er gedaan kunnen worden als deze regels strikt worden toegepast. Er komt mogelijk ook een regel dat iemand met een uurtarief onder €32,24 als werknemer beschouwd moet worden.

Wat betekent dit voor u als horecaondernemer?

Zorgvuldige Afweging: U zult zorgvuldiger moeten overwegen of u een opdracht uitbesteedt aan een ZZP’er of kiest voor een werknemer in loondienst. Dit vereist een duidelijk begrip van de criteria die bepalen of er sprake is van een werknemer of een zelfstandige.
Modelovereenkomsten: Het gebruik van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten wordt aanbevolen om de relatie met ZZP’ers duidelijk te definiëren en risico’s op naheffingen en boetes te verminderen.
Voorbereiding op Handhaving: Vanaf 2025 zal de Belastingdienst actief controleren op schijnzelfstandigheid. Het is daarom cruciaal om nu al de nodige voorbereidingen te treffen en uw bedrijfsvoering hierop aan te passen.

Hoe Horecare u kan ondersteunen

Bij Horecare begrijpen we dat deze veranderingen vragen kunnen oproepen over de beste manier om binnen uw horecabedrijf met ZZP’ers te werken. Onze experts staan klaar om u te begeleiden bij het navigeren door deze nieuwe wetgeving. We bieden advies en ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsvoering voldoet aan de nieuwe eisen, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit en innovatie die zo essentieel zijn in de horeca.

Het is belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat uw bedrijf is voorbereid op deze veranderingen en blijft voldoen aan de wettelijke eisen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij het aanpassen aan de nieuwe wetgeving rond ZZP’ers in de horeca.

Bezoek onze website op www.horecare.eu voor meer informatie en ondersteuning.

A