Contact

uurlonen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 worden de bedragen van het wettelijk minimumloon en de bedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid (loongroep) gewijzigd. De leeftijd voor het ‘volwassen’ wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog.

wat verandert er?

Per 1 juli aanstaande wordt de eerste stap gezet. Dan gaat de leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per 1 januari 2019. Dan wordt dat 21 jaar. Tegelijkertijd gaan per 1 juli 2017 de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog. Per 1 januari 2019 gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar nog verder omhoog.

minimumloon per uur bij 38 uur per week

Onderstaand overzicht geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van 38 uur per week.

22 jaar en ouder € 9,51
21 jaar € 8,09
20 jaar € 6,66
19 jaar € 5,23
18 jaar € 4,52
17 jaar € 3,76
16 jaar € 3,29
15 jaar € 2,86

payrolling

Staan uw medewerkers op de payroll bij Horecare? Dan hoeft u niets te doen! Wij verzorgen de mutaties per 1 juli 2017 en brengen u hiervan op de hoogte via de maandelijkse monitoring die u van ons ontvangt per email.

meer informatie?

Bekijk dan onze website of indien u meer informatie wilt over onze andere diensten of indien u een specifieke vraag heeft dan kunt u hier contact met ons opnemen.

 

A