Advies nodig?

Laat je gegevens achter en dan neemt Mindy vrijblijvend contact met je op.

Vacature

Veranderingen wet -en regelgeving 2023

Wetswijzigingen Voor 2023 staan er weer enkele wetswijzigingen op het programma.
Op deze pagina vindt je een overzicht van de wijzingen en de toelichting daarop.

CAO & Pensioen

Pensioen – per 1 januari 2023

 • Opgebouwde pensioenen bij PH&C worden vanaf 1 januari verhoogd met 5,6% voor werknemers die in de horeca en catering werken of gewerkt hebben
 • Eind december zal PH&C de nieuwe premies voor zowel de werknemer als werkgever kenbaar maken.

BHVP nieuwe vakbond partner NHG – per 1 januari 2023

 • Het NHG heeft een nieuwe vakbond als partner gevonden, te weten de Bond van Horeca Personeel. De BHVP is een nieuwe onafhankelijke vakbond die zich richt op medewerkers in de horecasector.
 • BHVP is ook de nieuwe partner bij de NHG die nu doorloopt tot eind 2023

Loonronde – Q1 2023

De onderhandelingen hierover zullen begin 2023 aanvangen. Er wordt verwacht dat in Q1 hier een akkoord over bereikt zal worden.

Arbeidsrecht

Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari 2023 met 10,15%

Het Wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari 2023 met 10,15%. Het is voor het eerst sinds de invoering van het wettelijk minimumloon in 1969 dat het minimumloon extra wordt verhoogd. Het minimumloon voor 21 jaar en ouder komt per 1 januari 2023 uit op €11,75 bruto per uur bij een 38-urige werkweek.

Vanaf 1 juli 2023: loondoorbetaling zieke AOW-er terug naar zes weken

 • Een zieke AOW-er heeft geen recht meer op 13 weken loon maar maximaal 6 weken. Dit geld voor de ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 zijn ontstaan.
 • Het opzegverbod bij ziekte van een AOW-er wordt teruggebracht naar 6 weken.
 • Uw re-integratieverplichtingen voor een zieke AOW-er worden teruggebracht naar 6 weken
 • De AOW-er heeft nog maximaal 6 weken recht op een ZW-uitkering wanneer hij bij einde van de arbeidsovereenkomst of kort daarna ziek is geworden.

Fiscale regelingen

Onbelaste reiskostenvergoeding van 0,19 cent naar 0,21 cent – Per 1 januari 2023

 • Werkgevers kunnen voor zakelijke kilometers een onbelaste vergoeding aan de werknemer geven. Vanaf 1 januari 2023 stijgt de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten van €0,19 naar €0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 stijgt dit verder naar €0,22 per kilometer.

 Verlaging inkomstenbelasting

 • Tarief van de eerste schijf gaat van 37,07% in 2022 naar 36,93% in 2023
 • Grens van de eerste schijf gaat van €69.398 in 2022 naar €73.031 in 2023

Verhoging arbeidskorting

 • Het maximale bedrag aan arbeidskorting gaat van €4.260 naar €5.052
 • Vanaf een inkomen van €37.626 wordt deze met een percentage van 6.51% (voorheen 5.68%) afgebouwd tot nihil.

Verhoging vrije ruimte

 • De vrije ruimte van de WKR wordt verruimd tot 3% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom (tijdelijk voor het jaar 2023). Vanaf 2024 zakt dit percentage weer terug naar 1,92%, dit was in 2022 1,7%.

Zelfstandigenaftrek omlaag

 • De zelfstandigenaftrek gaat van €6.310 in 2022 naar €5.030 in 2023.
 • De afbouw wordt €1280 per jaar in 2023, 2024 en 2025, €1.270 in 2026 en nog €300 in 2027.

Fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt per 2023 afgeschaft

 • De FOR mag niet meer fiscaal gefaciliteerd worden opgebouwd. De tot 31 december 2022 opgebouwde FOR kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Het kabinet is bereid de mogelijkheid te onderzoeken om de reeds opgebouwde FOR vrijwillig vrij te laten vallen in de winst van een boekjaar, dan wel deze aan te houden en uiteindelijk aan te wenden voor een oudedagsreservelijfrente.

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

 • Vanaf 2023 mag u samen met uw partner nog slechts tot 700.000 euro onbelast lenen van uw eigen vennootschap(pen).

Toeslagpartnerbegrip bij opvang Oekraïners

 • Het toeslagpartnerbegrip is niet van toepassing verklaard op ontheemde Oekraïners. De maatregel zal gelden zo lang de EU-richtlijn van kracht is waardoor ontheemde Oekraïners nu beschermd worden.

Vanaf 1 januari 2023: hoge WW-premie voor BBL-leerlingen bepaalde tijd

 • Het uitgangspunt is dat in de situatie wanneer geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de hoge WW-premie geldt.
 • Voor BBL-leerlingen die jonger zijn dan 21 jaar en die maximaal 52 verloonde uren per maandaangifte hebben, geldt overigens altijd de lage WW-premie.

Afschaffing collectiviteitskorting basiszorgverzekering per 1 januari 2023

 • De collectiviteitskorting op de zorgverzekering stopt per 2023. Zorgverzekeraars mogen geen collectiviteitskorting meer geven op de basisverzekering.
 • Op de aanvullende zorgverzekering blijft het geven van korting wel mogelijk.

Registratie co2 uitstoot zakelijk verkeer

 • Werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst zijn verplicht alle reizen van medewerkers te registreren.

Heb je vragen over de wetswijzigingen of onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

A